Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Informaţii publice

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI şi (sau) SCHIMBĂRII DE NUME

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • CEREREA TIP
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CERTIFICATE NAŞTERE MINORI (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul
  • CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu)

Informații utile:

Art. 28, pct.(1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Art. 60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Taxe:

CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu)