Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Informaţii publice

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • CEREREA TIP
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CERTIFICATE NAŞTERE MINORI (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul
  • PAŞAPORTUL ROMÂNESC VALABIL SAU EXPIRAT (original şi xerocopie)
  • ACTUL DE IDENTITATE şi/sau PAŞAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE (original şi xerocopie)
  • CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu).

Informatii utile

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Art. 61 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Taxe:

CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu)