Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Informaţii publice

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII / REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
  • CERTIFICATUL DE CETĂȚENIE ROMÂNĂ ELIBERAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ORI DE MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE ALE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE (original și două copii) În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Autoritatea Națională pentru Cetățenie
  • CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DE NAȘTERE ȘI DE CĂSĂTORIE, DACĂ ESTE CAZUL, PRECUM ȘI CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SĂI CU VÂRSTA MAI MICA DE 14 ANI, CARE DOBÂNDESC CETĂȚENIA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII (original și copie) - certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (original și copie)
  • UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE, CU CARE SOLICITANTUL POATE FACE DOVADA IDENTITĂȚII, RESPECTIV PAȘAPORT, PERMIS DE CONDUCERE SAU ACT DE IDENTITATE STRĂIN (original și copie)
  • La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de inspectoratul general pentru imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetățenie română eliberat de autoritatea națională pentru cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei în străinătate.
  • CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE, 7 LEI, CARE SE ACHITĂ LA GHIȘEU

Informatii utile

Art. 56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D nr. 3403871/28.06.2012

Taxe:

CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE, 7 LEI, CARE SE ACHITĂ LA GHIȘEU