Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Consiliul Local

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3

Comisia nr. 1: Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
PĂUNICĂ ADRIANA - preşedinte PSD
HONŢARU VALERIA - secretar PSD
CORNEANU ANTONIO CIPRIAN PSD
BĂIEŢICĂ NICOLETA MARIANA PSD
FLEANCU FLORIN PSD
RADU CONSTANTIN PSD
ENE STELIAN BOGDAN USR
MĂLUREANU LIVIU USR
TUDORACHE ANDREI CRISTIAN PNL
POPESCU ROMEO ALDE
PETRESCU CRISTIAN PMP
 

Comisia nr. 2: Servicii publice, comerţ şi prestări servicii

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
CORNEANU ANTONIO CIPRIAN - preşedinte PSD
VĂDUVA IULIANA - secretar PSD
DOBRE ALEXANDRU PSD
VASILIU MARIANA PSD
DUMITRU CONSTANTIN USR
GALBENU MIRCEA-MIHAI USR
MĂLUREANU LIVIU USR
TUDORACHE ANDREI CRISTIAN PNL
PETRESCU CRISTIAN PMP
 

Comisia nr. 3: Administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
BELU SIMA ELENA-DANIELA - preşedinte PSD
TUDOR ELENA - secretar PSD
MARINEAŢĂ MARCEL PSD
RADU CONSTANTIN PSD
HONŢARU VALERIA PSD
DUMITRU CONSTANTIN USR
MOLDOVEANU LUCIAN IONEL USR
ENE STELIAN BOGDAN USR
TUDORACHE ANDREI CRISTIAN PNL
POPESCU ROMEO ALDE
ENĂCHESCU MARIAN DANIEL PMP
 

Comisia nr. 4: Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
MARINEAŢĂ MARCEL - preşedinte PSD
MARINESCU IONELA - secretar PSD
BĂIEŢICĂ NICOLETA MARIANA PSD
FLEANCU FLORIN PSD
HONŢARU VALERIA PSD
DUMITRU CONSTANTIN USR
IACOB CEZAR USR
GUTIUM NARCISA VERONICA USR
TUDORACHE LIVIA PNL
PETRESCU ELENA ALDE
ENĂCHESCU MARIAN DANIEL PMP
 

Comisia nr. 5: Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
DOBRE ALEXANDRU - preşedinte PSD
VOICU ALIN IONUŢ - secretar PSD
FLEANCU FLORIN PSD
RADU CONSTANTIN PSD
BELU SIMA ELENA-DANIELA PSD
IACOB CEZAR USR
MOLDOVEANU LUCIAN IONEL USR
GUTIUM NARCISA VERONICA USR
VOINEA INOCENŢIU IOAN PNL
PETRESCU ELENA ALDE
ENĂCHESCU MARIAN DANIEL PMP
 

Comisia nr. 6: Administrarea publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
VĂDUVA IULIANA - preşedinte PSD
VASILIU MARIANA - secretar PSD
DOBRE ALEXANDRU PSD
BĂIEŢICĂ NICOLETA MARIANA PSD
PĂUNICĂ ADRIANA PSD
PELINARU CORNEL UNPR
ENE STELIAN BOGDAN USR
IACOB CEZAR USR
VOINEA INOCENŢIU IOAN PNL
 

Comisia nr. 7: Protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
POPESCU ROMEO - preşedinte ALDE
BELU SIMA ELENA-DANIELA - secretar PSD
CORNEANU ANTONIO CIPRIAN PSD
FLEANCU FLORIN PSD
MARINEAŢĂ MARCEL PSD
VASILIU MARIANA PSD
VOICU ALIN IONUŢ PSD
GALBENU ANA IULIA USR
GUTIUM NARCISA VERONICA USR
FĂTU ADRIAN PNL
PETRESCU CRISTIAN PMP
 

Comisia nr. 8: Rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
VOICU ALIN IONUŢ - preşedinte PSD
VĂDUVA IULIANA - secretar PSD
FLEANCU FLORIN PSD
MARINESCU IONELA PSD
TUDOR ELENA PSD
PELINARU CORNEL UNPR
GALBENU ANA IULIA USR
GALBENU MIRCEA-MIHAI USR
MĂLUREANU LIVIU USR
FĂTU ADRIAN PNL
PETRESCU ELENA ALDE