Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Informaţii publice

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A STABILIRII REŞEDINŢEI PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • CEREREA TIP
  • PAŞAPORTUL ROMÂNESC CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE VALABIL (original şi xerocopie după fila informatizată şi filele destinate vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie) şi/sau CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original şi xerocopie) eliberate de oficiile de stare civilă române
  • HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • DOUĂ FOTOGRAFII ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • CONTRAVALOAREA C.I.P. ÎN SUMĂ DE 1 LEU

Informații utile:

Art. 74 din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Taxe:

CONTRAVALOAREA C.I.P. ÎN SUMĂ DE 1 LEU