Site-ul www.primarie3.ro este în curs de schimbare. În cazul în care nu găsiți informația dorită pe acest site vă rugăm sa accesati www.old.prmarie3.ro

sector 3
Informaţii publice

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII sau DISTRUGERII

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • CEREREA TIP
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE (original şi xerocopie)
  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU HOTĂRÂRE (CERTIFICAT DE DIVORŢ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CERTIFICAT DE DECES SOŢ (SOŢIE) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul
  • CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu)

Informații utile:

În termen de 15 zile de la pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele de mai sus, precum şi următoarele:

  • a) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul
  • b) un document emis de instituţii sau autorităţi publice-paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar sau diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie recentă, în original şi xerox
  • c) actul de identitate în cazul deteriorării

Art. 65, lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Taxe:

CONTRAVALOAREA C.I. ÎN SUMĂ DE 7 LEI (se achită la ghişeu)